Οδηγός για την Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος

Οδηγός για την Δημιουργίας Βιογραφικού Σημειώματος

Τετάρτη, Μαρτίου 20th, 2013

Το Βιογραφικό Σημείωμα είναι στην πραγματικότητα ένα έγγραφο το οποίο δείχνει με ένα ευσύνοπτο τρόπο σε κάποιον τρίτο να καταλάβει τι έχεις κάνει και τι έχεις πετύχει μέχρι τη στιγμή που ζητάς μία θέση. Με άλλα λόγια είναι μία πρώτη εικόνα για το αν διαθέτεις ή όχι τα προσόντα σε σχέση πάντα με τις απαιτήσεις της θέσης που ζητάς. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δώσεις προσοχή στη δημιουργία του καθώς η πρώτη εντύπωση είναι σημαντικό βήμα για να κάνεις τον πιθανό εργοδότη σου εργοδότη σου.

Σε αυτό το άρθρο μπορείς να βρεις ορισμένες συμβουλές που απαντούν στις πιο συνηθισμένες απορίες σε σχέση με τη δημιουργία ενός Βιογραφικού Σημειώματος.

 

Ποιες κατηγορίες μπορείς να συμπεριλάβεις στο Βιογραφικό σου Σημείωμα.

 

Γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την θέση για την οποία προορίζεται το Βιογραφικό Σημείωμα. Σίγουρα πρέπει να συμπεριλάβεις τα προσωπικά σου στοιχεία καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Απαραίτητη κατηγορία είναι και η εκπαίδευσή σου. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία που πρέπει να δώσεις σχετίζονται με την προηγούμενη σταδιοδρομία σου και είναι προηγούμενες θέσεις, διδακτική εμπειρία(αν αυτό ζητείται), ενδεχομένως ερευνητική εμπειρία, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και

αναφορές.

 

Για ποιες θέσεις εργασίας θα πρέπει να δώσεις πληροφορίες

 

Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να δώσεις πληροφορίες για κάθε προηγούμενη θέση εργασίας. Θα δώσεις μεγαλύτερη έμφαση ανάλογα με τον τομέα και τη θέση για την οποία προορίζεται το Βιογραφικό Σημείωμα.

 

Με ποια σειρά θα παρουσιάσεις τις πληροφορίες σε ένα Βιογραφικό Σημείωμα

 

Γενικά υπάρχει μία λίγο πολύ τυπική φόρμα με την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε ένα Βιογραφικό Σημείωμα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες αλλαγές που σχετίζονται με τον τομέα ή τη θέση για την οποία αυτό προορίζεται. Αν για παράδειγμα ψάχνεις μία θέση που σχετίζεται με την έρευνα, θα πρέπει να τονίσεις την εμπειρία σου σε αυτό το κομμάτι τοποθετώντας την ενδεχομένως και στην πρώτη σελίδα.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)